γΏγ‹γ‚‚πŸ± is a user on otajodon.com. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γΏγ‹γ‚‚πŸ± @tailtame

🐦 Bird Emoji emojipedia.org/bird/ ε…₯εŠ›ζ¬„γ«γ‚γ‚‹γ‚’γ‚€γ‚³γƒ³γ‹γ‚‰γ˜γ‚ƒγͺくてemojipediaγ§ζŽ’γ—γ‘γ‚ƒγ†γ‘γ©ι³₯けゃんappleこわい

Apr 19, 2017, 13:51 Β· 0 Β· 1